Thông tin văn bản

Số văn bản

5091/SYT-TCCB

Trích yếu

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023

Ngày ban hành

31/12/2023

Cơ quan ban hành

Sở Y tế

Ghi chú

https://yhctphcnbinhdinh.vn/wp-content/uploads/2024/01/Copy-of-CV_SYT_Ket-qua-DGXL-tap-the-nam-2023-cac-don-vi-truc-thuoc-So-Y-te.pdf

File đính kèm

Scroll to Top