Khoa Ngoại – Phụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

1.Vị trí: Khoa Ngoại Phụ là đơn vị lâm sàng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Bình Định, có chức năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trọng khám và điều trị cho người bệnh. chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

– Khám bệnh, điều trị cho người bệnh tại khoa Ngoại – Phụ theo các hình thức nội trú, Nội trú ban ngày. Chú trọng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và các phương pháp không dùng thuốc theo đúng quy chế chuyên môn.

– Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh đúng quy định, hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện. Đảm bảo sự an tâm điều trị của người bệnh. Thực hiện tốt khẩu hiệu của ngành và của bệnh viện trong công tác chăm sóc người bệnh.

– Thực hiện nghiêm túc Thông tư 07 – BYT, bộ quy tắc ứng xử của ngành y tế. Đồng thời áp dụng mô hình giao tiếp AIDET cho toàn bộ nhân viên khoa phòng.

– Thực hiện đúng quy định về Hồ sơ bệnh án, quy định lưu trữ hồ sơ, các quy định về chẩn đoán, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

– Tham gia hội chẩn, hội thảo, và công tác chỉ đạo tuyến khi có yêu cầu

– Tham gia trực theo lịch thường trực của cơ quan.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho các đối tượng sinh viên, người đăng kí thực hành khám chữa bệnh theo quy định.

– Lập kế hoạch hoạt động của khoa phòng, báo cáo tổng kết theo định kì 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm cho Lãnh đạo bệnh viện.

– Cập nhập thông tin chuyên môn y dược, thông tin từ Bộ Y Tế, Sở Y tế qua các văn bản và phương tiện truyền thông. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỉ năng chuyên môn nghề nhiệp.

– Thực hiện quy định 5 đúng khi tiếp nhận người bệnh vào khoa điều trị. Chủ động nâng cao kỉ năng Phòng ngừa sự cố y khoa cho tất cả nhân viên và người bệnh trong khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Về nhân sự:

Tổng số viên chức : 7, bao gồm:

+ 2 Bác sĩ ( 1 Bác sĩ trưởng khoa, 1 Bác sĩ điều trị)

+ 4 Điều dưỡng ( 1 Điều dưỡng trưởng khoa, 1 điều dưỡng hành chính, 2 điều dưỡng buồng bệnh)

+ 01 Hộ lý

3.2. Về cơ sở vật chất:  Gồm có 6 buồng và 22 giường bệnh

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top