Khoa Chống Nhiễm Khuẩn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

1. Vị trí

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc toàn bộ công tác về Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng trong bệnh viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn

2.1.1. Tổ chức:

 1. a) Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có các bộ phận giám sát, khử khuẩn tiệt khuẩn, quản lý đồ vải và vệ sinh môi trường.
 2. b) Trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có trình độ đại học có giấy chứng nhận đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn, làm việc toàn thời gian tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

2.1.2. Nhiệm vụ:

 1. Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại thông tư 16/2018/ TTBYT.
 2. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định
 3. Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.
 4. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.
 5. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
 6. Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.
 7. Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
 8. Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

2.2 Công tác Dinh dưỡng

 1. Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm. Giám sát, báo cáo các trường hợp bị nhiễm khuẩn liên quan đến thực phẩm được sử dụng tại bệnh viện.
 2. Phối hợp với cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm tại địa bàn để triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh về an toàn thực phẩm.
 3. Triển khai các hoạt động về dinh dưỡng trong bệnh viện theo quy định

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Các bộ phận:

 1. Giám sát
 2. Khử khuẩn, tiệt khuẩn
 3. Giặt là, quản lý đồ vải
 4. Vệ sinh môi trường
 5. Dinh dưỡng

3.2. Lãnh đạo và nhân lực của khoa:

 1. Trưởng khoa
 2. 1 Phó trưởng khoa.
 3. 1 Nhân viên phụ trách dinh dưỡng
 4. 2 nhân viên nhà giặt
 5. 2 nhân viên hộ lý
Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top