Khoa Phục Hồi Chức Năng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

1. Vị trí

Khoa Phục hồi chức năng là đơn vị lâm sàng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Bình Định, có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng (PHCN) cho người bệnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Khám bệnh, chữa bệnh và PHCN cho người bệnh tại khoa PHCN và các khoa khác trong bệnh viện theo các hình thức nội trú, ngoại trú và PHCN ban ngày. Chú trọng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và các phương pháp không dùng thuốc theo đúng quy chế chuyên môn.

2.2. Cung cấp và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

2.3. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục hướng nghiệp.

2.4. Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật.

2.5. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến về PHCN cho y tế cơ sở và các hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.7. Tham mưu xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ về PHCN; phối họp các khoa, phòng thực hiện chỉ đạo tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ và kiêm tra, đánh giá thực hiện các chương trình về PHCN theo quy định;

2.8. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan trong khám chữa bệnh về PHCN;

2.9. Phối hợp các khoa, phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về PHCN;

2.10. Tổng họp, lập báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm về hoạt động khoa theo quy định;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Khoa PHCN gồm có các bộ phận sau:

– Hành chính

– Khu điều trị Nội trú

– Khu điều trị dịch vụ kỹ thuật PHCN đa ngành

+ Vật lý trị liệu

+ Hoạt động trị liệu

+ Ngôn ngữ trị liệu

+ Phòng trưng bày và sửa chữa dụng cụ trợ giúp

+ Khám chỉ định Dụng cụ trợ giúp

+ Khu tập PHCN ngoài trời

3.2. Nhân lực: gồm 35 Viên chức, NLĐ

– 04 Bác sĩ: 03 BS Chuyên khoa 1, 01 Thạc sỹ.

– 17 Kỹ thuật viên: 13 KTV Vật lý trị liệu, 02 KTV Hoạt động trị liệu, 02 KTV Ngôn ngữ trị liệu.

– 08 Điều dưỡng: 04 Cử nhân điều dưỡng, 04 Cao đẳng điều dưỡng.

– 03 Y sĩ.

– 03 Hộ lý.

3.3. Lãnh đạo

– Trưởng khoa.

– KTV trưởng khoa.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top