Thông tin văn bản

Số văn bản

2520/QD-BYT

Trích yếu

Quyết định Về việc ban hành tài liệu Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng (đợt 3)

Ngày ban hành

18/06/2019

Cơ quan ban hành

Bộ Y tế

Ghi chú

https://yhctphcnbinhdinh.vn/wp-content/uploads/2024/01/Quy-trinh-PHCN-dot-3.pdf

File đính kèm

Scroll to Top