Thông tin văn bản

Số văn bản

71/BC-BVYHCT&PHCN

Trích yếu

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023

Ngày ban hành

01/02/2024

Cơ quan ban hành

Bệnh viện

Ghi chú

https://yhctphcnbinhdinh.vn/wp-content/uploads/2024/02/BC_BVYHCTPHCN_Bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-BV-va-khao-sat-hai-long-NB-NVYT-nam-2023-1.pdf

File đính kèm

Scroll to Top